Privacyverklaring


Striking Software Development hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van toepassing op de Striking Software Development Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Striking Software Development Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

Striking Software Development verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. Striking Software Development verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Striking Software Development. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Striking Software Development om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de Striking Software Development Website.Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de Striking Software Development openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: Striking Software Development leest geen van uw privé online communicaties.Striking Software Development raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf Striking Software Development zodat u kunt begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Striking Software Development is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de Striking Software Development en aan Striking Software Development gerelateerde Websites.

Gebruik Persoonsgegevens

Striking Software Development verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Striking Software Development Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Striking Software Development gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Striking Software Development en haar relaties. Striking Software Development kan ook contact met u opnemen via enquetes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.Striking Software Development verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Striking Software Development kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag Striking Software Development gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Striking Software Development, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.Striking Software Development gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.Striking Software Development houdt bij welke Websites en pagina's onze klanten bezoeken in Striking Software Development, om te bepalen welke Striking Software Development services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Striking Software Development naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.Striking Software Development zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Striking Software Development of de site; (b) om de rechten of eigendom van Striking Software Development te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Striking Software Development, of the het publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies

De Striking Software Development Website gebruikt "cookies" om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u Striking Software Development pagina's individualiseert, of u zich registreert bij een Striking Software Development site of services, zal de cookie Striking Software Development helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Striking Software Development Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Striking Software Development kenmerken kunt gebruiken.U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Striking Software Development services of Websites die u bezoekt.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Striking Software Development stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Striking Software Development stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen Verklaring

Striking Software Development zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Striking Software Development raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Striking Software Development uw informatie beschermt.

Contact Informatie

Striking Software Development heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Striking Software Development niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Striking Software Development via info@strikingsoftware.nl. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.